Pályaorientációs nap

2021.10.07. (Csütörtök)

 

Intézményünkben 2021. október 7-én megrendezésre került a pályaorientációs nap az óvodai, értelmileg akadályozott és autizmus spektrum zavarban érintett tanulóink között. Játékos feladatokon keresztül ismerhették meg a különböző szakmákat, foglalkozásokat.

Négy állomás állt a rendelkezésükre:

 1. Különböző foglalkozások egyenruhájába, jellegzetes öltözékébe beöltözhettek és megtapasztalhatták, hogy milyen egy-egy szakmában dolgozó ember bőrébe bújni;
 2. játékos formában takaríthattak, kipróbálhatták a takarító szakma eszközeit, megnevezték és használták őket;
 3. interaktív táblán interaktív feladatokkal bővíthették tudásukat a témában;
 4. a témához illő sudoku, színező, feladatlap és különféle társasjátékokkal játszhattak, bővíthették tudásukat.

Az egyes állomásokon korosztály és képesség szerint differenciáltan foglalkoztattuk a gyerekeket, így mindenki rész tudott venni minden állomáson. Sikeres, jó hangulatú napot zárhattunk.

 

 

 


Pályaorientációs nap

 

Intézményünkben október 7-én került megrendezésre a hagyománnyal rendelkező pályaorientációs nap.
A tanulók különböző állomásokon ismerkedhettek meg az egyes szakmákkal.
Pedagógusaink a tanulásban akadályozottak tagozatán külön vezették be
az alsó- és felső tagozatos gyermekeket érdeklődési körük és életkori sajátosságaik
figyelembevételével a munka világába.
>bővebben>

 

 


 

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.”
                                                                                             (Dr. Szentgyörgyi Albert)

 

Az Állatok Világnapján, október 4-én, játékos formában gazdagítottuk ismereteinket az állatok életéről, védelméről. Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, tanítani. Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, hogy már az óvodás gyermekek is az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése.

Környezetünk megismerése kiemelt feladata az óvodának, később az iskolának, ezért programunk célja az volt, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára és szabályaira.

Az Állatok Világnapján megismerkedtünk a házi- és a vadon élő állatokkal, csoportosítottuk élőhely szerint az állatokat, megvizsgáltuk az állatok kültakaróját, megkerestük az állatok árnyképeit, nyomozós játék során állatokra találtunk, megetettük az állatokat színes eleséggel. Ez a projektnapunk kiváló alkalmat kínált arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek az állatvilággal, valamint játékos tanulás során szerezzenek új ismereteket és élményeket az állatokkal kapcsolatban.

 

 

 

 


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE

 

A tájékoztató ide kattintva olvasható  

 


A SZEGED ÉS TÉRSÉGE BÁRCZI GUSZTÁV EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

ELLENI VÉDEKEZÉSI TERVE A 2021-2022. TANÉVRE


 5-2021. (VIII.17.) számú határozat


 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI

INTÉZMÉNYEK TANULÓI ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐIK RÉSZÉRE

 

A tájékoztató ide kattintva olvasható 


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Véget ért a vakáció, kezdődik az iskola! Sok szeretettel várunk mindenkit a 2021. szeptember 1-jén 8 órakor tartandó tanévnyitó ünnepségünkre!

Idén is támogatjuk a családokat a tanévkezdésben. Az ingyenes tankönyvek mellett a hátrányos helyzetű családokat füzetcsomagokkal is segíti az állam.

Tankönyvek átvételének helye és időpontja: 2021. szeptember 1. (szerda) és szeptember 2. (csütörtök) 8.00-17.00 között az iskolában. Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat. A tankönyveket kizárólag szülő, törvényes képviselő veheti át.

A taneszközök listája megtalálható a honlapunkon, ezeket a tanulók osztályfokának és sajátosságainak megfelelően állítottuk össze. Kérjük a gördülékeny tanévkezdés érdekében a tanszereket minél hamarabb szerezzék be. A tavalyról megmaradt eszközöket az idei tanévben is fel tudjuk használni a költséghatékonyság érdekében.

Legyenek szívesek gyermekük étkeztetéséről gondoskodni személyesen az NGSZ irodában (Szeged, Huszár utca 1.) vagy online az ETELKA portálon.

 


Sikeres tanévet kívánunk mindenkinek!

Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a Kormány döntött a 12-18 éves életkorú tanulók beoltásáról.
Az oltásra 2021. augusztus 30-31-én kerül majd sor, az oltóanyag típusáról nem áll rendelkezésünkre információ.

Kérem, hogy az alábbi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul gyermeke beoltásához a Covid-19 fertőzés ellen.

 

                                                                                                                                      Halászné Mándoki Anikó

                                                                                                                                                 intézményvezető

 ->Nyilatkozat letöltése<-


A 2021/22 es tanév tanszeréistái:

( A tanszerlisták feltöltése folyamatban!) 

1.osztály 5.osztály F1.osztály  A1 

2.osztály

6.osztály F2.osztály A2 
3.osztály 7. osztály F3.osztály A3
4.osztály  8.a / 8.b    

 

 

A Bárczi EGYMI a Digitális Témahét különdíjasai között

 

A Bárczi EGYMI a Digitális Témahét különdíjasai között Intézményünkkel együtt, összesen 649 iskola, közel 80 pályázattal csatlakozott 2021-ben az országosan meghirdetett Digitális Témahéthez. 2021. június 10-én online eredményhirdetés keretén belül mutatták be a különböző kategóriákban díjazott pedagógusok és intézmények pályázatait.

Bövebben: 

 


Ballagási pillanatok:

 

 


Bárczi Cirkusz Világszám!

A tanév utolsó napján, az iskolai gyermeknapon, cirkuszi poronddá változott a suliudvar. Tányérpörgető és karikadobáló bohócoktól tanulhattuk tudományuk csínját-bínját. Belestünk a csetlő-botló vidám figurák öltözőjébe, és magunk is bohócokká váltunk egy rövid időre.
A bűvészek ügyességével építettünk kártyavárat, kötélen táncoltunk és artistaként egyensúlyoztunk padon.
Szivárványszínű pillanatbuborékokat fújtunk, és délben jégkrémet ettünk.

Ez volt a legvidámabb napunk! 

 (a képre kattintva megnyílik a fotó album.)

 


Tájékoztatás a 2021/2022-es tanítási év augusztus, szeptember havi

étkezési térítési díj készpénzes befizetési napjairól

 

 

 

 


Tájékoztatás a 2021/2022-es tanév

ingyenes és kedvezményes étkezési térítési díj benyújtásáról

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az étkezési
térítési díj kedvezmény igénybevételéről minden tanév megkezdése előtt írásban nyilatkozatot kell tenni a
kedvezményt alátámasztó dokumentum benyújtásával vagy írásban nyilatkozni szükséges, hogy az igényelt

kedvezményhez korábban csatolt dokumentumok tekintetében nem következett be változás. A nyilatkozatot a KÉ-
01 nyomtatványon kell megtenni mindkét esetben.

Tovább

 


 

“Mi folyik itt?” 

A Bárczi EGYMI a Digitális Témahét megvalósítói közt

Intézményünk immár 5. éve csatlakozott az országos szinten meghirdetésre kerülő Digitális Témahéthez, amit idén március 22. és 26. között tartottak. E tanévben a “Mi folyik itt?” címet viselő projekt keretében Szeged és a Tisza kapcsolódásának témakörét járhatták körbe tanulóink.

Teljes cikk olvasása:


 

Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!

” KEVE program a Bárczi EGYMI-ben 

 

Intézményünk a 2020/2021-es tanévben csatlakozott a Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 2017 szeptemberében indított, „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) néven kidolgozott biztonságos közlekedésre nevelő programjához.

Teljes cikk olvasása: https://cutt.ly/Bbx5vJz

 


Fenntarthatósági Témahét iskolánkban

 

A fenntarthatósági témahét (2021.ápr.19-23.) szervezése iskolánk tagozatain hagyománnyá vált intézményünkben. Minden tanévben megrendezésre kerül, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy az eseményen a gyermekek szívesen, örömmel, aktívan vesznek részt. Mindenki bekapcsolódik a feladatokba az egyéni képességeinek megfelelően, s játékosan, cselekvésbe ágyazottan új ismereteket szerez.

Ebben a tanévben az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán kiemelt témánk az egészségnevelés volt. A hét során reggelente tornáztunk és sétáltunk az egészségünkért. Tovább tudatosítottuk gyermekeinkben az egészséges táplálkozás fontosságát is.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a koronavírus elleni védekezés legfőbb szabályait gyakoroltattuk és mélyítettük el (kézmosás, maszk használata, 1,5 méteres távolság betartása). Emellett a környezettudatos nevelést is tovább erősítettük, például összegyűjtöttük a lehullott faleveleket iskolánk környékén, szemetet gyűjtöttünk intézményünk körül 

 


TÁJÉKOZTATÁS A 2021.ÁPR.19-TŐL ÚJRAINDULÓ JELENLÉTI OKTATÁS KAPCSÁN

 

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány döntése értelmében az óvodák és az általános iskola alsó tagozata 2021.április 19-től visszatér a jelenléti oktatáshoz, 5-8.évfolyamon május 10-ig digitális munkarendben zajlik tovább az oktatás.  Indokolt esetben az 5-8.évfolyamon is biztosított a tanulói felügyelet, szociális étkezés – ételhordóban el tudják vinni a diákok az ebédet.

A jelenléti oktatás alól a szülő által benyújtott egyéni kérvény alapján a 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében egyéb alapos indokkal lehetőség van a tanulói távolmaradás engedélyezésre, azt az intézményvezető igazoltnak tekinti. Emellett a veszélyeztetett gyermek, tanuló esetén szülői kérelemre, igazgatói döntés alapján lehetőség van arra, hogy az illető otthonról kapcsolódjon be az oktatásba.

Az EMMI rendelet további fontos szabálya, hogy egy tanítási évben 250 órát lehet hiányozni, és ha a tanuló munkája nem volt jegyekkel értékelhető a tanév folyamán, akkor osztályozóvizsgát tehet a tanári kar döntése alapján, így a tanévet sikeresen le tudja zárni a tanuló.

A jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de az igazoltan otthon maradó diákok számára eljuttatjuk a feldolgozott tananyagrészeket. Azon tanulók számára, akik egyéni kérelmük alapján igazoltan otthon maradnak, technikai feltételek függvényében biztosítjuk az online bekapcsolódás lehetőségét a tanórákra.

 

Szeged, 2021.04.16.

 

                                                               Halászné Mándoki Anikó

                                                                  intézményvezető     

 
 

 
Tisztelt Szülők! 
 
A miniszterelnök április 14-ei bejelentése alapján április 19-től az óvodában és az alsó tagozaton megkezdődik ismét a jelenléti  nevelés-oktatás
felső tagozatos diákok számára május 9-ig folytatódik a digitális oktatás, a jelenlegi rendelkezések alapján május 10-én kell iskolába jönniük.
 
Szokásos napirendben, órarend szerint várjuk az óvodás, alsós gyerekeket az intézményben. Az eddig alkalmazott higiénés szabályok alkalmazása (maszk, kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés, távolságtartás) továbbra is kötelező. 
Kérjük a szülők fokozott figyelmét, hogy a gyermekeknél legyen maszk! 
 
Szeged, 2021.04.15.
 

                                                      Halászné Mándoki Anikó 

                                                         intézményvezető 

 


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

A szülők az előzetesen elkészített beosztás alapján jelenhetnek meg személyesen az intézmény aulájában. Ott hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után átadják illetve kitöltik a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. A várakozás során, kérjük ügyeljenek a 1,5 távolság betartására . A várakozás, beiratkozás ideje alatt a maszk használata kötelező.

 

Kérjük hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

gyermek TAJ-kártya, személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, utolsó érvényes szakértői vélemény

szülők/gondviselők  azonosító okmányai,

ha van: meglévő RGYVK, HH,HHH- határozat, határozat gondviselő személyéről

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 
 
 

 
Iktatószám: NGSZ/481-10/2021/I001
 
 
A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos
 
 
általános iskolás étkezők számára 2021. március 9. keddtől,
 
a digitális oktatásra történő átállásra tekintettel minden megrendelt ebéd továbbra is kiszállításra kerül a tanuló intézményébe. A rendkívüli helyzetre tekintettel csak ebéd biztosított az étkezők részére rendkívüli étlap alapján függetlenül attól, hogy felügyeletben van a tanuló vagy elviszi az ételt. A tízórai és uzsonna központilag lemondásra kerül.
A felügyeletben lévő tanulók az intézmény napi étkezői létszámtól függően tálcás vagy kidobozolt formában kapják meg az ebédjüket.
 
Az általános iskolákban az ebédek elvitele ételhordóban (kérjük, mindig vigyenek ételhordót, mivel létszámtól függ a kidobozolás) aláírási kötelezettséggel vagy étkeztető kártya használatával lehetséges a tanuló intézményéből az alábbi időpontokban:
 
általános iskola alsó és felső tagozat: 12:15-tól 12:45 óráig
 
Kérjük a Tisztelt szülőket, törvényes képviselőket, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy nem kívánják igénybe venni az étkezést, abban az esetben a lemondásról intézkedni szíveskedjenek az
ETELKA Portálon
vagy e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen
vagy telefonon 62/561-960-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 7:00-17:00 óráig,
pénteken 8:00-13:00 óráig.
A következő napi rendelést lemondani minden tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig lehet.
 
Szeged, 2021. március 08.
dr. Tóth András László s.k. igazgató

 


Iktatószám: NGSZ/481-9/2021/I001

A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos

FIGYELEMFELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS tárgyában

2021. március 09. keddtől középfokú és kollégiumi intézmény étkezői számára  


Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere a köznevelési intézmények működését érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) EMMI határozata alapján az általános iskolákban elrendelte a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezését, az óvodákban a rendkívüli szünetet 2021. március 8-tól.
A határozattal összefüggésben kérem szíves közreműködésüket abban, hogy a gyermekek, diákok az elkövetkező időszakban igyekezzenek lakóhelyükön, otthonukban tartózkodni, a kontaktusok számát csökkenteni, ezzel hozzájárulva a vírus terjedésének enyhítéséhez, megállításához. A gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – mindkét szülő munkavégzése, védekezésben való részvétele esetében – igényeljék.
A járvány az oktatási intézményekben is terjed, ezért kellő elővigyázatossággal döntsenek a napközbeni felügyelet írásos igénylésének megtételében.
Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével csak rendkívül indokolt esetben jelezzék a felügyelet iránti igényüket!

Köszönettel: Halászné Mándoki Anikó intézményvezető 


Kedves Szülők! 

A korábbi információtól eltérően  2021.03.08-tól osztópontokra kerül kiszállításra minden megrendelt (ebéd) étkezés rendkívüli étlap alapján, melyet saját ételhordóban lehet átvenni, aláírási kötelezettség mellett.

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI étkezései a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ba lesznek átvehetőek.

 Digitális oktatás átdolgozott eljárásrendje Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI

 


 

Kedves Szülők! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021.március 5-én megjelent az Emberi Erőforrások Miniszterének 17/2021.EMMI határozata. 
 
Fontos rendelkezések: 
- Az óvodákban 2021.március 8-tól rendkívüli szünetet rendelt el a miniszter.  A szünet utáni első munkanap 2021.április 7. 
- Az iskolákban 2021.márc.08-tól-márc.31-ig digitális oktatás kerül bevezetésre. A digitális oktatás időszakában az osztályfőnökök tájékoztatása alapján vesznek részt a tanulók a digitális oktatásban. A digitális oktatásra vonatkozó szabályozást intézményünk átdolgozott eljárásrendje tartalmazza. 
 
Márc.12. Tanítás nélküli munkanap. 
Ápr.1-től ápr.6-ig tavaszi szünet.  
A szünet utáni első munkanap 2021.április 7. 
 
A rendelet értelmében gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre, a szoros kontaktok elkerülése érdekében. 
 
Halászné Mándoki Anikó
intézményvezető
 
 
 

 
 

Iktatószám: NGSZ/481-4/2021/I001

A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos

FIGYELEMFELHÍVÁS

KÖZÉTKEZTETÉS

tárgyában

Magyarország kormányának mai (2021. március 04.) sajtótájékoztatója alapján felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. március 08-tól, amennyiben a digitális oktatás idejére nem igénylik az étkezés (csak ebéd) biztosítását, kérjük szíveskedjenek a lemondásról gondoskodni.

ETELKA Portálon vagy

e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen vagy
telefonon 62/561-960-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 7:00-17:00 óráig, pénteken 8:00-13:00 óráig. 

A következő napi rendelést lemondani minden tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig lehet, azaz 2021. március 08-ra az étkezés lemondása 2021. március 05. 9 óráig lehetséges.

A későbbiekben bővebb információ elérhető lesz az NGSZ hivatalos honlapján (www.ngsz.hu).

A korábbi információtól eltérően  2021.03.08-tól osztópontokra kerül kiszállításra minden megrendelt (ebéd) étkezés rendkívüli étlap alapján, melyet saját ételhordóban lehet átvenni, aláírási kötelezettség mellett.

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI étkezései a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ba lesznek átvehetőek.

 

Szeged, 2021.03.04.

 

Dr. Tóth András László s.k.
igazgató

 

 


 

Tisztelt Szülők!

 

A mai nappal az Oktatási Hivatal által elrendelt, intézményünk 4 csoportjára vonatkozó rendkívüli szünet hivatalos tájékoztatása a következő:

 

A Bambi, Ficánka, Micimackó óvodai csoport óvodásai és A1 tanulócsoport tanulói, valamint a csoportokkal dolgozó nevelők maradjanak otthon az utolsó kontaktustól számított 10 napig, azaz 2021.03.01-ig.

Bambi óvodai csoport esetén a rendkívüli szünet  2021.03.06-ig meghosszabbításra került.

A megfigyelési idő után - amennyiben nem jelentkeztek tünetek - visszatérhetnek az intézménybe, leghamarabb 2021.03.02-án, kedden.

 

Mintázás a tünetmentes gyermekeknél nem szükséges. Amennyiben tünetek jelentkeznek a megfigyelési idő alatt, akkor telefonon értesíteni kell a háziorvost.

A pedagógusok és szülők figyelmét fel kell hívni a fokozott önmegfigyelésre és távolságtartásra, valamint a maszkhasználat feltétlen betartására.

Amennyiben tünetek jelentkeznek a közösség tagjainál, telefonon értesítsék a háziorvost és ne menjenek be az intézménybe!

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Jó egészséget kívánunk mindenkinek.

 

Tisztelettel: Halászné Mándoki Anikó

          intézményvezető

 

Szeged, 2021. 02. 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karácsonyi műsor:
 
 
Karácsonyi történet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kréta Digitális Kollaborációs Tér Szülőként.

1;Iskolánk kréta felülete az alábbi linken érhető el:


https://klik201687001.e-kreta.hu/

2;A DKT (online óra/ feladatok) felület csak a tanuló felhasználóval érhetőek el.
Szülői hozzáféréssel nem érhető el!

Hivatalos érthető videó:

 

 

A robotika egyre változatosabban épül be

Szegeden a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásába
 
 
A korábbi padlórobot tapasztalatok után először találkoztak sajátos nevelési igényű tanulóink
az Abacusan Vándorrobot Program Artec robotkészletével.
A szegedi Bárczi EGYMI három gyógypedagógusa blended képzésen sajátítja el a készlet alkalmazásának lehetőségeit
és ezzel párhuzamosan a gyakorlatban máris kipróbálásra kerülnek a különböző lehetőségek
a gondolkodási és kreatív képességek fejlesztése érdekében.
Nagy élmény volt építkezni, robotokat alkotni az 5.évfolyamos tanulásban akadályozott
gyerekeknek a délutáni foglalkozás keretében.
 
 

 

 


Kedves Szülők!

Intézményünk intézkedési terve a járványügyi készenlét idején

Az óvodát és az iskolát csak egészséges, tünetmentes gyermekek látogathatják.

Iskolába lépéskor mindenkinek megmérjük a testhőmérsékletét. Akinek testhőmérséklete meghaladja a 37 fokot, nem léphet az intézménybe.

Az iskolába érkezéskor a gyermekek szappannal kezet mosnak. Kérjük a fokozott higiénés szabályok köhögési, tüsszentési etikett betartását, s személyes használatra folyamatosan biztosítsanak gyermeküknek papírzsebkendőt.

A szülők a portáig kísérhetik gyermeküket.

Az óvodába a beszoktatós gyermekek szülei kizárólag az első héten kísérhetik be gyermeküket kézfertőtlenítés után, illetve maszk használatával a folyosón lévő öltözőszekrényig.

A szülők ügyintézés szempontjából az intézménybe maszkban, vagy az orrot, szájat eltakaró kendőben léphetnek be. Belépéskor használják a portánál kihelyezett kézfertőtlenítőt. Kérjük, hogy csak a legrövidebb ideig tartózkodjanak az épületben.

A támogató szolgálattal vagy betegszállítóval érkező/távozó gyermekek, tanulók átadása a portán történik.

Az iskolában kötelező a maszkhasználat, de az alábbi néhány esetben ettől el lehet tekinteni:
- az alsó tagozatos tanórákon,
- amennyiben a másfél méteres testtávolság biztosított, a tornatermekben, a folyosón, az udvaron, az ebédlőben és a tanári szobákban,
- énekórákon és énekszakkörön,
- azokon az órákon, amelyeken biztosítható a diákok számára a másfél méteres testtávolság,
- nem kötelező a maszkhasználat a tanár számára tanórán mindaddig, amíg másfél méteres távolságot tud tartani a diákjaitól.
A folyosókon, mosdókban a maszkhasználat kötelező az alsó tagozatos diákoknak is.

Kérjük a szülőket, hogy biztosítsák gyermeküknek a szájmaszkot vagy az orrot, szájat eltakaró kendőt.

Minden tanóra egész órakor kezdődik, a szünetek egységesen 15 percesek.

Az osztályok, csoportok keveredését a közösségi helyiségekben kerüljük.

A testnevelésórákat jó idő esetén a szabadban tartjuk, ezért a hűvös idő beálltával melegítő ruhát is kérünk.

A járványügyi készenlét idején osztálykirándulásra nem visszük az osztályokat, csak a városon belül szervezünk tanulmányi sétákat, kirándulásokat.

Szülői értekezleteket, fogadóórákat csak indokolt esetben szervezünk valós jelenléttel.

A tanulócsoportok tízóraijukat és uzsonnájukat a saját tantermükben fogyasztják el, csak az ebédelés történik az ebédlőben.

Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észleljük, haladéktalanul elkülönítjük. A tanuló gondviselőjét az osztályfőnök vagy az őt tanító pedagógus, az iskolaegészségügyi orvost az intézmény vezetője értesíti. A beteg gyermeket a szülő érkezéséig az orvosi szobában felügyeljük.

Amennyiben gyermekükön tüneteket, vagy bármilyen fertőzésre utaló jeleket tapasztalnak, azonnal forduljanak orvoshoz. Betegség után csak orvosi igazolással látogatható újból az intézmény.

A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekek, valamint a hatósági karanténba került gyermekek tartós hiányzása orvosi igazolással igazoltnak tekintjük. Ezen időszak alatt a pedagógus online kapcsolattartási formát alkalmaz.

Az intézményben folyamatos fertőtlenítő takarítást végzünk az előírásoknak megfelelően.

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy felelősségteljes szülői magatartásukkal segítség munkánkat, védjék gyermekeik, kollégáink egészségét! Köszönjük.

Szeged, 2020. szeptember 1.

pdf.formátum 

                                                                                                                   Halászné Mándoki Anikó

                                                                                                     intézményvezető

 

 

 

 

 


Tanév eleji tudni valók!

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 

A 2020/2021-es tanév első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd).

A tanévet intézményvezetőnk, Halászné Mándoki Anikó nyitja meg

2020. szeptember 1-én, 8 órai kezdettel.

A tanév ünnepélyes tanévnyitó ünnepségétől - a különleges járványügyi készenlét miatt

- az idén eltekintünk, helyette tájékoztatót tart intézményvezetőnk a tanévről.

Ennek okán ebben az évben kizárólag az 1. osztályos tanulóink szüleit várjuk a tanévnyitóra.
Kérjük, hogy a megjelenő szülők viseljenek maszkot.

A többi szülő megértését kérjük, őket az osztályfőnökök folyamatosan
informálják az iskolai élettel kapcsolatban.
Keressék gyermekük osztályfőnökét bizalommal!

Az osztályok, tanulók járványügyi szempontból biztonságos elhelyezéséről a pedagógusok gondoskodnak a megnyitón.

 

A tankönyvek átvételének időpontja és helye:

 2020.09.01. (kedd) és 02. (szerda) 7:30 és 17:00 között az iskolában.

A tankönyvátvételkor kérjük, hogy a szülők viseljenek maszkot,
illetve tartsák be a biztonsági távolságot és a kollégák által kért szabályokat!

A tankönyvátvételhez személyi igazolványukat hozzák magukkal!

A taneszközök listája megtalálható honlapunkon. Kérjük ezeket szerezzék be gyermekeik számára!

Kérjük az időpontok, szabályok pontos betartását gyermekeik és mindannyiunk védelme érdekében!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A 2020/21-es tanév tanszerlistái

itt megtekinthetőek


2020. évi nyári vezetői ügyelet

  június 24. 9-13-ig

 július 08. 9-13-ig

július 22. 9-13-ig

 augusztus 05. 9-13-ig

augusztus 19. 9-13-ig 

Halászné Mándoki Anikó

Intézményvezető


Belső továbbképzés a Bárcziban – Digitális oktatásON,
avagy a jó gyakorlatok megosztása nem csak online témában

 június 24-25-26-án intézményegységünk tantestülete belső továbbképzések keretében gazdagíthatta tudását, módszertani felkészültségét.
Tantestületünk minden tagja fontosnak tartja, hogy folyamatosan képezze magát. Most kiváló kollégáink nyújtottak erre lehetőséget.
Az előadások többsége interaktív volt, az elméleti alapozás mellett nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatra is.

Bővebben:


2020 ballagás képei

itt megtekinthetőek


 

NGSZ tájékoztató 


A 2019/2020-as dicséretek listája és oklevelei:

A lista és az oklevelek ide kattintva tekinthetők meg.


 

2020-AS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS SZEGEDEN

Kedves Szegedi Szülő! Az iskolák bezárása a veszélyhelyzet miatt minden család életében komoly felfordulást okozott.
Egyik pillanatról a másikra kellett átállni a digitális, online oktatásra. 
Ez új kihívást jelentett a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak egyaránt. 
Hálásak vagyunk Önnek, hogy az oktatási intézmények kényszerszünete idején is gondoskodtak gyermekük tanulásáról! 
Sőt, ebben a rendkívüli időszakban még nagyobb felelősség hárult minden szülőre.

 Bővebben ide kattintva olvashat

 


Tájékoztatás Humán Papillomavírus (HPV) elleni iskolai kampány oltásról

A 7.osztályos leányok önkéntes. humán papillomavírus (HPV) elleni márciusban elmaradt védőoltásának pótlása:

2020.05.29 8:30 Szeged, Sólyom utca 4

bővebben ide kattintva olvashat


 Tájékoztatás Hepatitis B elleni iskolai kampány oltásról

A 7.osztályos tanulók életkorhoz kötötten kötelező hepatitis B elleni márciusban elmaradt védőoltásának pótlása:

2020.05.29 8:30 Szeged, Sólyom utca 4

bővebben ide kattintva olvashat


FIGYELEMFELHÍVÁS 

KÖZÉTKEZTETÉS 

tárgyában

általános iskolás, középiskolás étkezők számára 

VÁLTOZÁSOK

Az NGSZ ügyfélszolgálata 2020. május 25-től továbbra is csak és kizárólag telefonon a 62/561-960-as telefonszámon és e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) érhető el,

személyes ügyfélfogadásra 2020. június 15-ét követően lesz lehetőség. 

Az ügyfélszolgálat „nyitvatartási” ideje is változott,

hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-13:00 óráig.

A ténylegesen intézményi felügyeletben lévő általános iskolai tanulók részére 2020. június 2-tól biztosított a napi háromszori (tízórai+ebéd+uzsonna) étkezés,

rendelés és fizetés esetén 2020. június 26-ig.

Azon általános iskolai tanulók részére, akik nem veszik igénybe a tényleges intézményi felügyeletet, azok részére is biztosított 2020. június 2-tól
a napi háromszori étkezés, rendelés és fizetés esetén 2020. június 15-ig, de a megrendelt kisétkezések és főétkezés ételhordós elviteléről szíveskedjenek gondoskodni, mert a kisétkezések ételeit csomagolás nélkül tálalásra készen az ebéddel együtt tudják átvenni.
A csak ebéd rendelése továbbra is megengedett, tisztelettel kérem a szülőket, törvényes képviselőket, hogy a rendelés során erre figyeljenek.

A júniusi étkezések befizetésére csak és kizárólag az ETELKA portálon keresztül van lehetőség. A háromszori étkezés rendelésre 2020. május 23-tól van lehetőség a portálon,
ezért ha hamarabb adta le rendelést és háromszori étkezést szeretne,kérem szíveskedjen a portálon módosítani rendelését.
(Új regisztrációs igény küldhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre a gyermek adatainak és a regisztrálni kívánt e-mail cím megadásával).

Ingyenes étkező esetén a június havi étkezés továbbra is az ETELKA portálon vagy e-mailben rendelhető meg.

A változásokat nem érintő tárgykörökben a már kihirdetett Figyelemfelhívásban leírtak maradnak érvényben további tájékoztatásig.

 

                                                                Szeged, 2020. május 21. 

 1.                                                               Tóth András László sk.        

                                                                                       igazgató  

 

Tisztelt Szülők!
 
A jelenleg érvényben lévő rendeletek és szabályozók értelmében a tanítás továbbra is digitális munkarend szerint folytatódik a tanév végéig, azaz 2020. június 15-ig.
2020. június 02-től azoknak a családoknak nyújtunk felügyeleti segítséget, akik nem tudják megoldani a gyermek napközbeni otthoni elhelyezését, kizárólag kis csoportos keretek között. 
Munkatervünknek megfelelően 
2020. június 2-3-án és 2020. június 15-én tanítás nélküli munkanap lesz, ezeken a napokon  digitális tananyagot a tanulók nem kapnak. 
Ezekre a napokra is igényelhetnek felügyeletet  a járványügyi szabályoknak megfelelően. 
Felügyeletet előzetes egyeztetés mellett igényelhetnek az osztályfőnökök közreműködésével,
ennek határideje: 2020. május 27. szerda

Az étkezést a szülőnek kell intézni, az NGSZ-nél:
e-mailen (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 
vagy telefonon keresztül (+36-62-561-960)
 
 
A tanulásban akadályozott 8. osztályosok bizonyítvány osztására 2020. június 12-én 12 órakor, 
az autista és az értelmileg akadályozott 8.osztályosoknak pedig 12 óra 30 perckor kerül sor az udvaron, 
melyen kizárólag csak a 8. osztályos tanulók, az osztályfőnök és az intézményvezető vehet részt. 
A többi évfolyamnak nem lesz bizonyítványosztás. Az értékelést a KRÉTA felületen megtekinthetik 2020. június 26-től.
 
Szíves megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm!
Továbbra is vigyázzanak és vigyázzunk egymásra!
 
Tisztelettel: 
Halászné Mándoki Anikó intézményvezető

 

 

 


Digitális munkarend bevezetése és megvalósítása.

 

->a dokumentum ide kattintva olvasható<-

 


 


Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben

való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

 

Az útmutatót ide kattintva olvashatja.


 

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN

VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 

A tájékoztatót ide kattintva olvashatja


  TÁJÉKOZTATÓ ÓVODÁSOK ÉS 1.OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSRÓL

Kedves Szülők!


A 2020/2021-es tanítási évre történő óvodai és iskolai beiratkozások a következőképpen lehetségesek:

2020. április 6. és 23. között

Felhívjuk figyelmüket, hogy április 9 - 14 között a tavaszi szünet időszakában csak online beiratkozásra van lehetőség.

 • telefonon a 62/547-078-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8-16-ig, pénteken 8-14-ig

 • Mucsiné Erdei Mónika és Vágvölgyi Attila igazgatóhelyetteseknél vagy Csömör Geraldine és Bodicsi Réka iskolatitkárnál.

 • e-mailenEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 •  
 • beiratkozáshoz szükséges dokumentumok csatolásával

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

                - A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány (lakcímkártya és személyi igazolvány)

                -Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya

- a szakértői bizottság szakértői véleménye

              -Születési anyakönyvi kivonat

 -TAJ-kártya

személyesen

Iskolánk bejáratánál elhelyeztük a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat

   valamint a

 • KRÉTA rendszer segítségével

Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszerhez már van belépési azonosítója:

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!

2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben NINCS iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!

2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! Jobbra fent „Bejelentkezés” gombra kattintva.

3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

A beiratkozás technikai részletei itt megtekinthetők:

https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E

Segítséget a 62/547-078-as telefonszámon kérhetnek!

Halászné Mándoki Anikó

  intézményvezető

     


 Feladatbank:   

Kedves kollégák az EFOP pályázat keretén belül elkészült  feladat bank 

->ide<- kattintva érhető el.Mind word mind pdf formátumban.

 

 


Tisztelt Szülők! 
 
Az új munkarend értelmében a tanulóknak 2020.03.16-tól tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése,  a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb,

személyes találkozást nem igénylő formában történik, melyről az osztályfőnökök fogják tájékoztatni Önöket. 

A tantermen kívüli digitális munkarend tartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.

A felügyeletet a szülők, a családok, szomszédok bevonásával, kiscsoportban célszerű megszervezni.

A gyermek felügyeletét nem javasolt nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. 

Kizárólag azon szülők számára biztosítunk kiscsoportos felügyeletet,

akiknek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatokban, valamint egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához
.


Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint otthon.

A kiscsoportos foglalkozások megszervezése a Tankerület feladata (nem biztos, hogy helyben fog megtörténni). 
 
              Halászné Mándoki Anikó
            intézményvezető

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A koronavírus gyors terjedésének megelőzése érdekében,  az alábbiakban kérjük együttműködésüket:

– Kérjük Önöket, hogy 2020.  március 10-től, haladéktalanul jelezzék amennyiben BÁRMELY FERTŐZÖTT ORSZÁGBAN tartózkodnak,

vagy a közelmúltban tartózkodtak. Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy gyermeküket a külföldi tartózkodást követően 14 napig tartsák otthon,

 2 hétig akkor se járjon iskolába, ha TÜNETMENTES vagy az adott országon belül NEM FERTŐZÖTT területen járt!

 


 

 

Pénz7

Kiemelt feladatunknak tekintjük tanulóink felkészítését az önálló életvitelre.

A Pénz7 országos programsorozat évről évre lehetőséget biztosít a gyermekek pénzügyi tudatosságának fejlesztésére.

 

 

 


Speciális színeskotta-módszer alkalmazása a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI-ben

A 2019/20-as tanévben a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI pedagógiai programjában kiemelt fontossággal szerepel a zenei nevelés. Idei mottónk Kodály Zoltán híres gondolata: „Legyen a zene mindenkié!”

 


 

A robotika hasznosítása a tanulásban akadályozott gyermekek nevelésében és oktatásában

Bee-bot robot vendégeskedik intézményünk alsó tagozatán


Iskolánk Grundbirkózó Diákolimpiát rendezett

Az iskolánk által szervezett Csongrád Megyei Grundbirkózó Diákolimpián különböző súlycsoportokban


Szép eredmények az Asztalitenisz Diákolimpia Döntőn

január 15-én a szegedi Csillag téri asztalitenisz csarnokban rendezték meg a Megyei Asztalitenisz Diákolimpia döntőt.

 


Pályaorientációs napon vettek részt tanulóink

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói a Pályaorientációs nap keretében2019. december 7-én látogatást tettek
a Kozmutza Flóra Általános Iskola és
Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI-ben.

 


Vidám hangulatú sportos délelőtt iskolánkban

A karácsonyi készülődés jegyében 2019. december 14-én játékos, sportos karácsonyi váltó keretében hangolódtunk az ünnepre.


 

Szép sikerek az Országos Terematlétika Diákolimpián

 December 5-én rendezték meg Budapesten az Országos Terematlétika Diákolimpiát,

ahol Csongrád megyét a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI több tanulója is képviselte.

A versenyen tanulóink szép eredményeket értek el.


Ne dobd ki, hasznosítsd!

az  Európai Hulladékcsökkentési Hét megvalósulása iskolánkban


Fogászati projektnap

 

November 20-án fogászati projektnapunkon óvodásaink és autizmus spektrum zavarban érintett, valamint értelmileg akadályozott tanulóink játékos feladatokon keresztül tanulhatták meg, miként tudják óvni fogaik épségét, hogyan ápolják fogaikat, illetve milyen a helyes fogmosás technikája.


A kód neve Falcon – robotika foglalkozás a Bárczi EGYMI-ben

http://barcziszeged.sulinet.hu/index.php/esemenyek-2019-20/108-a-kod-neve-falcon


 

Őszi témahét iskolánk minden tagozatán


Napfényes őszi délután a Ligetben

 

 


 


#CodeWeek

Idén októberben a tantermekbe viszi a programozást Európa-szerte és Európán kívül egyaránt!

Tudja meg, hogyan csatlakozhat: https://codeweek.eu/schools


Kedves Tanárok!

Az alábbi linken érhető el iskolánk e-naplójának oktatási anyaga.

Elvégzése 2-3 órát vesz igénybe és 30 kreditpont jár érte. Éljetek a lehetőséggel!

https://ekreta.hu/kreta-pedagogus-modul/Kedves Tanárok!

Elindult a KRÉTA e-napló.

Kitöltéssel kapcsolatos segédlet az alábbi linken érhető el.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424855 


Tanévnyitó ünnepség: 2019.09.02. 8:00

Gyülekező: 2019.09.02. 7:30 ünneplő ruhában

 

Tankönyvosztás 2019.09.02-03. 9:00-17:00

A tankönyvek átvétele a szülők aláírása ellenében lehetséges, ezért kérjük szíves megjelenésüket.

Az átvételhezszemélyi igazolvány szükséges.

 


Tanszerlista:

A1.osztály

A2.osztály of.:Rácki Rita

F1.osztály

F3.osztály of.:Lengyel Katalin

T1.osztály

T2.osztály

T3.osztály

T4.osztály

T5.a osztály of.:Szabó Klaudia

T5.b osztály

T6.a osztály

T6.b osztály of.:Csernák Eszter

T7.osztály

T8.osztály